Artikelen, boeken, papers

Op deze pagina staan artikelen in vakbladen voor groepsleerkrachten, docenten en lerarenopleiders, evenals (semi-)wetenschappelijk / academisch materiaal, zoals papers, artikelen in journals, en (hoofdstukken in) boeken.  Aangezien ik verschillende interesses heb bestrijken publicaties verschillende gebieden. Zie eventueel ook hier.

Murre, P. M. (2019). Meer door minder. Het geven van een vakles vanuit christelijk perspectief. Gouda: Driestar educatief. Lectorale rede Piet Murre

Murre, P.M. (2019).  EMI and facilitating vocabulary growth of proficient L2 users. In Pattison, T. (ed.) IATEFL 2018 Brighton Conference Selections. Faversham: IATEFL. Hier de tekst.
Uit de aankondiging van IATEFL:  ‘The international dimensions of the contributions in this collection, and the thorough peer-review process which each contribution has undergone, make this an invaluable document for any language education professional.’

Murre, P.M. (2018). Waarden: Over kloven, beelden, diepgang en satéprikkers. DRS november, pp. 42-45. Een essay over leidinggeven dat een deel van mijn proefschrift samenvat in het Nederlands. Het is geschreven voor leerkrachten en leidinggevenden en bevat enkele vragen om in teamverband te bespreken. Hier de tekst in Word.

De Braal (2018). De aarde zit boordevol hemel. DRS oktober. pp. 28, 29. Interview over mijn lectoraat Schoolvakken en didactiek. De tekst is van mijn hand.

Piet Murre. (2018) Een book review over: ‘An intellectual history of school leadership practice and research’. International Journal of Christianity & Education. 22(1), pp. 81–82
Copyright ©. Reprinted by permission of SAGE Publications. DOI: 10.1177/2056997117743945

Piet Murre. (2017). (Invited article). Hoe waardenoriëntatie het leiderschap stuurt. Handelingen, 1, 29-36.

Karen Dammers & Piet Murre. (2016). De effecten van het accreditatieproces: wat vinden lerarenopleiders er zelf van? Thema, 5, 32-36.

Diplomageschenk LVO

.

Murre, P.M. (2015). Teaching and learning. A work in progress. Gouda: Driestar Educatief

Murre, Piet., De Muynck, Bram., Vermeulen, Henk (eds) (2014) Vitale idealen, voorbeeldige praktijken II, grote pedagogen over opvoeding en onderwijs Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. A sequel to the first book with this title, including a final reflection in various letters between the editors.

Murre, Piet. (2012) Het bereiden van brood. In: Murre, Piet., De Muynck, Bram., Vermeulen, Henk (eds) Vitale idealen, voorbeeldige praktijken, grote pedagogen over opvoeding en onderwijs Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. ‘Preparing bread’, chapter on dr. Herman Bavinck (1854-1921) as an educational philosopher.

De Muynck, Bram., Murre, Piet. (2012) Idealen en praktijken. In: Murre, Piet., De Muynck, Bram., Vermeulen, Henk (eds) Vitale idealen, voorbeeldige praktijken, grote pedagogen over opvoeding en onderwijs Amsterdam: Buijten & Schipperheijn. Final chapter recapitulating and combining findings as deemed relevant to current educational practice.

Murre, Piet., De Muynck, Bram. (2012) ‘New science that men lear’. In: Murre, Piet., De Muynck, Bram., Vermeulen, Henk (eds) Vitale idealen, voorbeeldige praktijken, grote pedagogen over opvoeding en onderwijs Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.  Introductory first chapter in a book about 6 eminent educational philosophers and practitioners throughout history (Plato, Augustin, Herbart, Newman, van Koetsveld, Bavinck), putting these into perspective.

Murre, Piet. (2011) Waarnemen bij Bavinck: hetzelfde als bij Wagenschein? Artificium 10-1; 20-23 (Comparison of Bavinck and Wagenschein on observation and perception in education)

Murre, Piet. (2011) Geen gesneden brood. Artificium 11-1; 20-23 (Outline and critical review of some of Bavinck thoughts on education)

Murre, Piet. (2011) A Christian Curriculum in a Teacher Training College for Secondary Education in the Netherlands. In: De Muynck, Bram., Hegeman, Johan., Vos, Pieter. Bridging the Gap. Sioux Center, IA: Dordt College Press. Proceedings of the IAPCHE 2009 Europe conference.

Both, D.D., Heldoorn G.J., Murre, P.M., Verrips, P.G.W.C.H. (2007) (Eds) De zoektocht naar goed onderwijs, over het oude en nieuwe leren. Veenendaal: RMU. The quest for good education, on old and new learning.