Niet-academische artikelen

Op deze pagina plaats ik artikelen die niet academisch van karakter zijn en ook geen blogs zijn. Een aantal is ook te vinden via Digibron.

Het novembernummer 2021 van DRS bevat een bijdrage voor de rubriek ‘In de spiegel’. Hierin laat ik zien hoe de Didactische Diamant (zeven ontwerpprincipes voor een les die gegeven wordt vanuit christelijk perspectief) heel praktisch kan helpen bij het vormgeven van een les. Voor een diepgaandere kennismaking met de Didactische Diamant verwijs ik naar mijn lectorale rede uit 2019, elders op deze website (evenals die van Driestar educatief) en hoofdstuk 8 van het boek Gidsen (2021).

In het septembernummer 2020 van DRS schreef ik een artikel over hoe het er met reformatorische scholen voor staat, enkele decennia na de oprichting. Citaten uit een brede waaier aan bronnen schetsen een veelzijdig beeld dat niet eenduidig positief of negatief is.

In het oktobernummer 2019 van DRS heb ik een artikel geschreven over Bijbelteksten in de les. Deze kunnen te onpas gebruikt worden. Maar misschien lopen we soms eerder risico dat ze te weinig aan bod komen en dat mogelijkheden om een expliciete link te leggen met de Bijbel onbenut blijven. Dat zou jammer zijn.

Naar aanleiding van de officiële installatie als lector op 11 april 2019 zijn in het RD twee artikelen verschenen. Het eerste artikel is een samenvatting van mijn hand van de lectorale rede, zo toegankelijk mogelijk geschreven. Het tweede is een interview van de hand van Anne Vader, getiteld: Laat christelijk geluid in de klas horen met natuurkundeles over Faraday . De uitgesproken lectorale rede was een openbare les: een soort combinatie van deze artikelen en de uitgeschreven (langere)versie. Die laatste is zelf is als boekje uitgegeven dat aan de aanwezigen is uitgereikt. De tekst is academischer van aard dan de artikelen in het RD en staat hier.

In het personeelsblad van het Calvijn College (Zeeland) is in het voorjaar van 2018 een interview verschenen over focus op opbrengsten of op waarden.

In het Reformatorisch Dagblad is op zaterdag 10 maart 2018 een artikel  geplaatst met een samenvatting van een lezing op een tweedaagse voor directeuren van basisscholen. Daarin heb ik naar aanleiding van kenmerken van de huidige cultuur en maatschappij enkele ideeën geopperd voor de nieuwe schoolplannen van 2019-2022. Klik hier voor de pdf of bezoek https://www.rd.nl/opinie/school-is-oefenruimte-van-afhankelijkheid-naar-volwassenheid-1.1472602

In Calvijn Contact, blad voor ouders van het Calvijn College te Zeeland, is in het januarinummer van 2018 een interview geplaatst over Sociale media en leren

In het Reformatorisch Dagblad is 1 december 2017 een artikel geplaatst waarin ik betoog dat vaklessen in het voortgezet onderwijs dichtbij de kern van christelijk onderwijs zouden moeten zitten en dat daar ook mogelijkheden voor zijn. Klik om de pdf te openen of te downloaden, of bezoek https://www.rd.nl/opinie/breng-vaklessen-dicht-bij-kern-christelijk-onderwijs-1.1450209

In het RD van 30 mei 2014 publiceerden Steef de Bruijn, Dick van Meeuwen en ikzelf een artikel over slow education. De hele ‘slow’-beweging (die veel breder is dan onderwijs) had al eerder mijn aandacht getrokken en binnen de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar Educatief kwam dit ook aan de orde binnen het team. Hier het artikel, dat ook te vinden is in Digibron